Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn kích hoạt Key Retail ByPhone(0x4C004C008) và key Volume GetWeb(0xC004C020).

Làm thế nào để kích hoạt Windows 7 ByPhone/Getweb ?

Làm thế nào để kích hoạt Windows 8, 8.1 / 10 / 11 ByPhone/Getweb ?

Làm thế nào để kích hoạt Office 2021/ 2019/ 2016/ 2013/ 2010 ByPhone/Getweb ?

Key ByPhone/Getweb là gì? Giải đáp thắc mắc về Kích hoạt ByPhone/Getweb ?

Key Retail Online/ByPhone/Getweb lấy ở đâu ?

Hướng dẫn kích hoạt keyOnline Key.

1. Nhập trực tiếp key là được :

- Mở Word hoặc Excel nhập key và nhấn Activate sau đó tắt đi mở lại Word hoặc Excel, nếu hiện bảng thông báo thì chọn I want to activate the software over the Internet. (recommended) và nhấn "Next".

(Trường hợp nhập key song báo lỗi và không ấn Activate được thì cần cài lại đúng bản theo Key)

Làm thế nào để kiểm tra key Volume hay Retail

Làm thế nào để tải và cài đặt Windows / Office ?

2. Dùng Code hỗ trợ kích hoạt

Làm thế nào để kích hoạt key Online bằng Code nhanh chóng và đơn giản ?

Trong một số trường hợp sau khi cài đặt lại Windows hoặc Office thì sẽ mất bản quyền!

Làm thế nào để sao lưu và khôi phục bản quyền Windows Office để sử dụng vĩnh viễn ?

Và cuối cùng làm thế nào để kiểm tra máy đang dùng bản Volume hay Retail ?