Kiểm tra dữ liệu Key Windows/ Office


Server 1 : Check key Office 2010 / Windows 7

Keys : 0
Result: 0

Nhận biết mã lỗi khi kích hoạt.

I. Key Windows

1. Một số lỗi do Key - Liên hệ hỗ trợ đổi key mới.

- Mã lỗi "0x803fa067" : Key hỏng
- Mã lỗi "0xC004C060, 0xC004C003" : Key đã bị Block
1.1. Một số lỗi do Key - Liên hệ hỗ trợ đổi key mới hoặc có thể kích hoạt ByPhone/GetWeb.

- Mã lỗi "0xC004C008" : Key Retail hết lượt kích hoạt Online có thể Byphone/Getweb
- Mã lỗi "0xC004C020" : Key Volume hết lượt kích hoạt Online có thể Byphone/Getweb
- Mã lỗi "Call MS Support (0xC004C020)" : Key Volume hết lượt kích hoạt Online có thể gọi cho Microsoft để kích hoạt Byphone/Getweb

2. Một số lỗi do thiết bị của bạn.

- Mã lỗi "0x80072EE2" : lỗi do nghẽn mạng, đợi 10 phút rồi thử lại.
- Mã lỗi "0xc004f050" : lỗi do sai phiên bản
* Cách xử lý : kiểm tra lại lại phiên bản đang dùng của máy để chọn key cho đúng, đổi mạng, tắt bớt cổng mạng, hoặc khởi động lại máy...
- Mã lỗi "0xc0ea000a" : không rõ nguyên nhân
* Cách xử lý
1. Mở Powershell với tư cách quản trị viên
2. Nhập lệnh sau
slmgr -ipk "Khóa sản phẩm của bạn ở đây"
3. Sau đó nhập lệnh này
slmgr -ato

Ví dụ:
slmgr -ipk XXXXX-ABCDE-AB89X-1X34GF-5X7YA
slmgr -ato

I. Key Office

1. Một số lỗi do Key - Liên hệ hỗ trợ đổi key mới.

- Mã lỗi "Not valid" : Key hỏng
- Mã lỗi "0xC004C060, 0xC004C003" : Key đã bị Block
1.1. Một số lỗi do Key - Liên hệ hỗ trợ đổi key mới hoặc có thể kích hoạt ByPhone/GetWeb.

- Mã lỗi "0xC004C008" : Key Retail hết lượt kích hoạt Online có thể Byphone/Getweb
- Mã lỗi "0xC004C020" : Key Volume hết lượt kích hoạt Online có thể Byphone/Getweb
- Mã lỗi "Call MS Support (0xC004C020)" : Key Volume hết lượt kích hoạt Online có thể gọi cho Microsoft để kích hoạt Byphone/Getweb